Uchwała Nr 4567/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Baborów na opracowanie projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45672010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-baborow-na-opracowanie-proje/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4567/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45672010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-baborow-na-opracowanie-proje/https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45672010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-baborow-na-opracowanie-proje/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie