Uchwała Nr 4565/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu Umowy nr 5/2010, zawieranej pomiędzy Województwem Opolskim a Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45652010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-nr-52010-zawieranej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-teatrem-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-w-sprawie-finansowania-lub/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4565/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45652010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-nr-52010-zawieranej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-teatrem-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-w-sprawie-finansowania-lub/https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45652010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-nr-52010-zawieranej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-teatrem-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-w-sprawie-finansowania-lub/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie