Uchwała Nr 4560/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie przyjęcia wzoru umowy dotyczącej realizacji stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45602010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-umowy-dotyczacej-realizacji-stazu-w-biurze-informacyjnym-wojewodztwa-opolskiego-w-brukseli/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4560/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45602010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-umowy-dotyczacej-realizacji-stazu-w-biurze-informacyjnym-wojewodztwa-opolskiego-w-brukseli/https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45602010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-umowy-dotyczacej-realizacji-stazu-w-biurze-informacyjnym-wojewodztwa-opolskiego-w-brukseli/
Dyrektor Biura Inicjatyw Wspólnotowych – Dariusz Kozak Sylwia Jóźków Województwo Opolskie