Uchwała Nr 4556/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce, gm. Prószków https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45562010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chrzaszczyce-gm-proszkow/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4556/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45562010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-chrzaszczyce-gm-proszkow/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie