Uchwała Nr 4553/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3359/2009 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45532010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33592009-z-dnia-21-maja-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-pn-opo/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4553/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45532010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33592009-z-dnia-21-maja-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-pn-opo/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie