Uchwała Nr 4552/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3161/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji wyodrębnionego projektu systemowego współpracy ponadnarodowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45522010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31612009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-kwietnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-wyodrebnionego-projektu-syste/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4552/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45522010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31612009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-kwietnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-wyodrebnionego-projektu-syste/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie