Uchwała Nr 4486/2010 z dnia 02 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 września 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-44862010-z-dnia-02-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-dofinansowania-rocznych-planow-dzialania-pomocy-technicznej-w-ramach-programu-operacyjnego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 02.02.2010 4486/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-44862010-z-dnia-02-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-dofinansowania-rocznych-planow-dzialania-pomocy-technicznej-w-ramach-programu-operacyjnego/https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-44862010-z-dnia-02-lutego-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-dofinansowania-rocznych-planow-dzialania-pomocy-technicznej-w-ramach-programu-operacyjnego/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie