Uchwała Nr 4399/2010 z dnia 13 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu (stosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013) realizowanego w ramach RPO WO na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-43992010-z-dnia-13-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-stosowanego-przez-instytucje-zarzadzajaca-rpo-wo-2007-2013-realizowanego-w-ramach-rpo-wo-na-l/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 13.01.2010 4399/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-43992010-z-dnia-13-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-stosowanego-przez-instytucje-zarzadzajaca-rpo-wo-2007-2013-realizowanego-w-ramach-rpo-wo-na-l/https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-43992010-z-dnia-13-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-projektu-stosowanego-przez-instytucje-zarzadzajaca-rpo-wo-2007-2013-realizowanego-w-ramach-rpo-wo-na-l/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie