zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej RZGW we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice oraz na szczególne korzystanie z wód wraz z zatwierdzeniem instrukcji gospodarowania wodą na jazie https://bip.opolskie.pl/2010/01/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-udzielajacej-rzgw-we-wroclawiu-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-w-ramach-modernizacji-stopnia-wodnego-chroscice-oraz-na-szczegolne-korzystanie-z-w/ 02.02.2010 https://bip.opolskie.pl/2010/01/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-udzielajacej-rzgw-we-wroclawiu-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-w-ramach-modernizacji-stopnia-wodnego-chroscice-oraz-na-szczegolne-korzystanie-z-w/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie