Uchwała Nr 4343/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43432009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-dzialania-2-2-moduly-informacyjne-platformy-e-uslug-i-bazy-danych-regionalnego-prog/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 29.12.2009 4343/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43432009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-dzialania-2-2-moduly-informacyjne-platformy-e-uslug-i-bazy-danych-regionalnego-prog/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43432009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-dzialania-2-2-moduly-informacyjne-platformy-e-uslug-i-bazy-danych-regionalnego-prog/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43432009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-dzialania-2-2-moduly-informacyjne-platformy-e-uslug-i-bazy-danych-regionalnego-prog/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43432009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-dzialania-2-2-moduly-informacyjne-platformy-e-uslug-i-bazy-danych-regionalnego-prog/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie