Uchwała Nr 4334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach w Likwidacji, w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43342009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-z-siedziba-w-glubczyca/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 29.12.2009 4334/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43342009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-z-siedziba-w-glubczyca/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43342009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-z-siedziba-w-glubczyca/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie