Uchwała Nr 4331/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 4 do umowy nr 4/2009 z dnia 7 kwietnia 2009r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Muzeum Śląska Opolskiego w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43312009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-muzeum-slaska-opolskiego-w-sp/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 29.12.2009 4331/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43312009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-muzeum-slaska-opolskiego-w-sp/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43312009-z-dnia-29-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-muzeum-slaska-opolskiego-w-sp/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie