Uchwała Nr 4300/2009 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia Komunikatu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43002009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-instytucji-zarzadzajacej-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-zmiany-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.12.2009 4300/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43002009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-instytucji-zarzadzajacej-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-zmiany-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-43002009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-instytucji-zarzadzajacej-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-zmiany-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie