Uchwała Nr 4298/2009 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 7 do umowy pożyczki nr 11/2005 z dnia 20.07.2005r. oraz projektu aneksu nr 4 do umowy pożyczki nr 5/2006 z dnia 29.03.2006r., zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42982009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-pozyczki-nr-112005-z-dnia-20-07-2005r-oraz-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-pozyczki-nr-52006-z-dnia-29-03/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.12.2009 4298/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42982009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-pozyczki-nr-112005-z-dnia-20-07-2005r-oraz-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-pozyczki-nr-52006-z-dnia-29-03/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie