Uchwała Nr 4297/2009 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia wzoru Pełnomocnictwa dla Zarządu Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej” w ramach konkursu na tworzenie sieci współpracy, organizowanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z jego realizacją https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42972009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-pelnomocnictwa-dla-zarzadu-wojewodztwa-slaskiego-do-sformulowania-podpisania-i-zlozenia-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-pt/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.12.2009 4297/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42972009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-pelnomocnictwa-dla-zarzadu-wojewodztwa-slaskiego-do-sformulowania-podpisania-i-zlozenia-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-pt/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42972009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-pelnomocnictwa-dla-zarzadu-wojewodztwa-slaskiego-do-sformulowania-podpisania-i-zlozenia-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-pt/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie