Uchwała Nr 4296/2009 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu województwa opolskiego za okres 01.01.2009r. - 30.11.2009 r. https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42962009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-01-01-2009r-30-11-2009-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.12.2009 4296/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42962009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-01-01-2009r-30-11-2009-r/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42962009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-01-01-2009r-30-11-2009-r/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie