Uchwała Nr 4295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42952009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskieg/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.12.2009 4295/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42952009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskieg/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42952009-z-dnia-22-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskieg/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie