Uchwała Nr 4289/2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia wzoru Listu Intencyjnego o współpracy dotyczącego realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej” w ramach Konkursu na tworzenie sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42892009-z-dnia-18-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-listu-intencyjnego-o-wspolpracy-dotyczacego-realizacji-projektu-rewitalizacja-spoleczna-wymiana-doswiadczen-reg/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.12.2009 4289/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42892009-z-dnia-18-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-listu-intencyjnego-o-wspolpracy-dotyczacego-realizacji-projektu-rewitalizacja-spoleczna-wymiana-doswiadczen-reg/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42892009-z-dnia-18-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-listu-intencyjnego-o-wspolpracy-dotyczacego-realizacji-projektu-rewitalizacja-spoleczna-wymiana-doswiadczen-reg/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie