Uchwała Nr 4287/2009 z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości 100 000,00 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu szpitalnego do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - remont Oddziału Terapii Uzależnień – wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, zamurowanie wnęk https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42872009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-100-00000-zl-dla-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psych/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 16.12.2009 4287/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42872009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-100-00000-zl-dla-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psych/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42872009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-100-00000-zl-dla-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psych/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie