Uchwała Nr 4282/2009 z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej dofinansowania projektów w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42822009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-dofinansowania-projektow-w-ramach-programu-pn-wyrownywanie-roznic-miedzy-regionami-ii-przez/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 16.12.2009 4282/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42822009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-dofinansowania-projektow-w-ramach-programu-pn-wyrownywanie-roznic-miedzy-regionami-ii-przez/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42822009-z-dnia-16-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-dofinansowania-projektow-w-ramach-programu-pn-wyrownywanie-roznic-miedzy-regionami-ii-przez/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie