Uchwała Nr 4281/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42812009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-do-projektu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4281/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42812009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-do-projektu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42812009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-do-projektu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie