Uchwała Nr 4280/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42802009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-2007-201/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4280/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42802009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-2007-201/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42802009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-2007-201/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie