Uchwała Nr 4279/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42792009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4279/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42792009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42792009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie