Uchwała Nr 4275/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42752009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-brzeg/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4275/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42752009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-brzeg/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie