Uchwała Nr 4268/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego przyznawania przez Województwo Opolskie prawa do korzystania i posługiwania się Znakiem obchodów Roku Chopinowskiego 2010 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42682009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinows/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4268/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42682009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinows/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42682009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinows/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie