Uchwała Nr 4267/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie ustalenia dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie: a)priorytetowych obszarów tematycznych doskonalenia zawodowego w roku 2010, b)specjalności i form kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które w roku akademickim 2009/2010, przysługuje dofinansowanie, c)maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w roku akademickim 2009/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42672009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-ustalenia-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-wojewodztwo-opolskieapriory/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4267/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42672009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-ustalenia-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-wojewodztwo-opolskieapriory/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie