Uchwała Nr 4266/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42662009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-poprawa-bezpieczenstwa-publicznego-poprzez-fundusz-wsp/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4266/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42662009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-poprawa-bezpieczenstwa-publicznego-poprzez-fundusz-wsp/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42662009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-poprawa-bezpieczenstwa-publicznego-poprzez-fundusz-wsp/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie