Uchwała Nr 4265/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 385 w miejscowości Grodków (ul. Krakowska) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42652009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-remontu-chodnikow-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-385-w-miejscowosci-grodkow-ul-krakows/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4265/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42652009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-remontu-chodnikow-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-385-w-miejscowosci-grodkow-ul-krakows/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42652009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-remontu-chodnikow-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-385-w-miejscowosci-grodkow-ul-krakows/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie