Uchwała Nr 4264/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie pomocy finansowej Województwa Opolskiego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42642009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-z-dnia-10-czerwca-2009-roku-w-sprawie-pomocy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-dla-wojewodztwa-dolnoslask/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4264/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42642009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-z-dnia-10-czerwca-2009-roku-w-sprawie-pomocy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-dla-wojewodztwa-dolnoslask/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42642009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-z-dnia-10-czerwca-2009-roku-w-sprawie-pomocy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-dla-wojewodztwa-dolnoslask/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie