Uchwała Nr 4263/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42632009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-dobrzen-wielki/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4263/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42632009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-dobrzen-wielki/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42632009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-dobrzen-wielki/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie