Uchwała Nr 4262/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie potwierdzenia woli złożenia odwołania od decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2009 r. nr IG.IV-JŚ-7724-2/73/09 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość, złożonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42622009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-potwierdzenia-woli-zlozenia-odwolania-od-decyzji-wojewody-opolskiego-z-dnia-9-listopada-2009-r-nr-ig-iv-js-7724-27309-o-ustaleniu-i-wyplacie-od/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4262/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42622009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-potwierdzenia-woli-zlozenia-odwolania-od-decyzji-wojewody-opolskiego-z-dnia-9-listopada-2009-r-nr-ig-iv-js-7724-27309-o-ustaleniu-i-wyplacie-od/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie