Uchwała Nr 4261/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42612009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-powierzchni-na-terenie-wojewodzkiego-centrum-medycznego-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4261/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42612009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-powierzchni-na-terenie-wojewodzkiego-centrum-medycznego-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie