Uchwała Nr 4259/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3124/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42592009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31242008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-marca-2008r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrz/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4259/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42592009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31242008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-marca-2008r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrz/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie