Uchwała Nr 4256/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia wzoru aneksu nr 4 do Umowy Ramowej na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2266/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42562009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-4-do-umowy-ramowej-na-prowadzenie-regionalnego-osrodka-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-wojewodztwie-opolskim-przyj/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4256/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42562009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-4-do-umowy-ramowej-na-prowadzenie-regionalnego-osrodka-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-wojewodztwie-opolskim-przyj/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie