Uchwała Nr 4255/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 4027/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1395/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42552009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-40272009-z-dnia-26-pazdziernika-2009r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13952008-z-dnia-25-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-reg/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4255/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42552009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-40272009-z-dnia-26-pazdziernika-2009r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13952008-z-dnia-25-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-reg/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie