Uchwała Nr 4253/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3161/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wyodrębnionego projektu systemowego współpracy ponadnarodowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42532009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31612009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-kwietnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-wyodrebnionego-projektu-sys/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4253/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42532009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-31612009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-kwietnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-wyodrebnionego-projektu-sys/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie