Uchwała Nr 4251/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego /Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/ Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42512009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-departamentu-edukac/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4251/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42512009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-departamentu-edukac/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie