Uchwała Nr 4249/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu finansowego na 2010r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42492009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-dzialalnosci-i-planu-finansowego-na-2010r-opolskiego-o/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 15.12.2009 4249/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42492009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-dzialalnosci-i-planu-finansowego-na-2010r-opolskiego-o/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42492009-z-dnia-15-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-dzialalnosci-i-planu-finansowego-na-2010r-opolskiego-o/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie