Uchwała Nr 4248/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie udzielenia upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów, dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczania projektu „Opolskie w internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego” oraz projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42482009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-potwierdzania-za-zgodnosc-z-oryginalem-dokumentow-dotyczacych-przygotowania-realizacji-i-rozliczania-projektu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4248/2009 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42482009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-potwierdzania-za-zgodnosc-z-oryginalem-dokumentow-dotyczacych-przygotowania-realizacji-i-rozliczania-projektu/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42482009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-potwierdzania-za-zgodnosc-z-oryginalem-dokumentow-dotyczacych-przygotowania-realizacji-i-rozliczania-projektu/
Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki - Mariusz Bogucki Sylwia Jóźków Województwo Opolskie