Uchwała Nr 4247/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew i krzewu z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej w Opolu przy ul. Wodociągowej 4 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42472009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-dwoch-drzew-i-krzewu-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-opolu-przy-ul-wo/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4247/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42472009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-dwoch-drzew-i-krzewu-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-opolu-przy-ul-wo/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie