Uchwała Nr 4246/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42462009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-drzewa-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-wyzwolenia/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4246/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42462009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-usuniecie-drzewa-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-wyzwolenia/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie