Uchwała Nr 4244/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie zgłoszenia Pana Romana Kendzi na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42442009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-pana-romana-kendzi-na-czlonka-rady-gospodarki-wodnej-regionu-wodnego-gornej-odry/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4244/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42442009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-pana-romana-kendzi-na-czlonka-rady-gospodarki-wodnej-regionu-wodnego-gornej-odry/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie