Uchwała Nr 4242/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy użyczenia 4 szt. autobusów szynowych z napędem spalinowym serii SA 103- 3 szt., SA 109 – 1 szt. zawartej na czas nieokreślony https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42422009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-porozumienia-stron-dotyczacego-rozwiazania-umowy-uzyczenia-4-szt-autobusow-szynowych-z-napedem-spalinowym-serii-sa-103-3-szt-sa-109/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4242/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42422009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-porozumienia-stron-dotyczacego-rozwiazania-umowy-uzyczenia-4-szt-autobusow-szynowych-z-napedem-spalinowym-serii-sa-103-3-szt-sa-109/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42422009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-porozumienia-stron-dotyczacego-rozwiazania-umowy-uzyczenia-4-szt-autobusow-szynowych-z-napedem-spalinowym-serii-sa-103-3-szt-sa-109/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie