Uchwała Nr 4240/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy użyczenia 9 szt. pojazdów szynowych, stanowiących własność Województwa Opolskiego, Przewoźnikowi – PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 13 grudnia 2009r. do 12 grudnia 2015r. https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42402009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-uzyczenia-9-szt-pojazdow-szynowych-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-przewoznikowi-pkp-przewozy-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4240/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42402009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-uzyczenia-9-szt-pojazdow-szynowych-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-przewoznikowi-pkp-przewozy-r/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42402009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-uzyczenia-9-szt-pojazdow-szynowych-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-przewoznikowi-pkp-przewozy-r/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie