Uchwała Nr 4238/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3783/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie akceptacji zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków w wysokości 12 500 000 zł za rok 2009 i środków w wysokości 6 250 000 za rok 2010 dotyczących zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na terenie Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42382009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37832009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-sierpnia-2009-r-w-sprawie-akceptacji-zadan-przewidzianych-w-projekcie-planu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4238/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42382009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37832009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-sierpnia-2009-r-w-sprawie-akceptacji-zadan-przewidzianych-w-projekcie-planu/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42382009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37832009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-sierpnia-2009-r-w-sprawie-akceptacji-zadan-przewidzianych-w-projekcie-planu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie