Uchwała Nr 4237/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42372009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-901-w-miej/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4237/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42372009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-901-w-miej/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42372009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-901-w-miej/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie