Uchwała Nr 4236/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cisek” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42362009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-cisek/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4236/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42362009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-cisek/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie