Uchwała Nr 4234/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmian do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/345/2009 z dnia 26.05.2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42342009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmian-do-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xxxii3452009-z-dnia-26-05/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4234/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42342009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmian-do-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xxxii3452009-z-dnia-26-05/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42342009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmian-do-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xxxii3452009-z-dnia-26-05/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie