Uchwała Nr 4233/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 2 do umowy nr 3/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42332009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-32009-z-dnia-23-lutego-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4233/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42332009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-32009-z-dnia-23-lutego-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42332009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-32009-z-dnia-23-lutego-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestycji/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie