Uchwała Nr 4232/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia opinii o wysokości stawki stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół w Kędzierzynie – Koźlu na rok szkolny 2009/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42322009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-kedzierzynie-kozlu-na-rok-szkolny-20092010/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4232/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42322009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-kedzierzynie-kozlu-na-rok-szkolny-20092010/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie